Jiné Žabovřesky jsou možné!

Využití veřejných zakázek pro podporu lokální ekonomiky

Výdaje samospráv mají na lokální ekonomiku dalekosáhlé dopady. Disponují jedním z největších rozpočtů v místě. U veřejných zakázek malého rozsahu (do 3 miliónů korun na stavební práce a do 1 miliónu na ostatní dodávky) není zadavatel omezován, které subjekty osloví. Pravidla jejich vypisování si stanovuje sám. U podlimitních veřejných zakázek do 10 miliónů Kč u stavebních prací a 5 244 000 Kč u ostatních lze využít zjednodušené podlimitní řízení, kdy musí sice zveřejnit zadání po lhůtě 15 dní, ale přímo oslovit musí 5 zájemců, které si opět sám zvolí.

Přesto, že pravidla zadávání veřejných zakázek jsou svazující, není nutné hodnotit veřejnou zakázku pouze dle nejvýhodnější ceny. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v § 44 odst. 10 uvádí: Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí.

Přesto, že pravidla Evropské unie znemožňují přímo omezit území, ze kterého může dodavatel pocházet, dá se vzdálenějším dodavatelům ztížit účast nepřímo — třeba požadavkem na čerstvost dodávaných potravin. Naopak pomoci místní firmám může informovaností, snížením administrativní zátěže, včasnými platbami, pomocí se zapojením do subdodavatelských řetězců. Také se dá použít dělení zakázek na části, ale nesmí tím dojít k přesunutí zakázek do nižší kategorie finančního limitu.

Miniaplikace