Jiné Žabovřesky jsou možné!

Ve světě o rozpočtu rozhodují občané

Rozpočet obce bezesporu patří k tomu nejdůležitějšímu, o čem se v obci rozhoduje. Proto už před 25 lety, vznikl v brazilském městě Porto Alegre nápad, umožnit občanům podílet se na jeho tvorbě. Od té doby byl participativní rozpočet, jak je tento koncept nazýván, zaveden ve 3 000 městech a reginech světa. Podle OSN je to nejefektivnější nástroj pro samosprávy, které se snaží o naplnění cílů demokracie, občanské spoluúčasti, transparentnosti, modernizace a efektivity.

Poprvé byl participativní rozpočet zaveden v situaci, kdy Porto Alegre bylo beznadějně zadlužené a před krachem. S jeho pomocí bylo nejen vyvedeno z krize, ale vůli obyvatel se výdaje na školství a zdravotnictví zdvojnásobily. Rozhodování o rozpočtu probíhá pomocí sousedských shromáždění a dotazníků, a zapojuje se do něj 30% obyvatel. Občané přímo rozdělují 20% rozpočtu a dále hlasují o prioritách pro zbývající část.

Participativní rozpočet je už zavedený v mnoha evropských městech, včetně hlavních měst, jako například v Berlíně, Lisabonu nebo Bratislavě. Na blízkém Slovensku již běží na pěti místech a chystá se zavedení ve třech dalších městech. Za úspěch vděčí participativní rozpočet i tomu, že se nejedná o rigidní proces, ale přizpůsobuje se místním zvyklostem. Takže v Evropě získává větší důležitost hlasování přes internet a papírovými dotazníky, distribuovaných do schránek.

Občané se nepodílí pouze na rozdělování prostředků, ale také na kontrole jejich čerpání. Všude, kde byl participativní rozpočet zaveden se dosáhlo úspory veřejných prostředků.

Miniaplikace