Jiné Žabovřesky jsou možné!

Podnikatelské svazky

V dnešní době začíná platit, že nikoliv práce, ale podnikání je posledním zoufalým způsobem, jak přijít k penězům. Pro lokální ekonomiku a pro tvorbu nových pracovních míst je nutná existence malých subjektů, které zvládají zajistit určitou míru soběstačnosti regionu v určitém sortimentu. Podpora podnikání by se neměla zaměřovat na posilování konkurence, ale na spolupráci v rámci regionu.

Družstva

Družstva u nás mají velice špatnou pověst. V zahraničí je naopak podpora družstevnictví běžným jevem. Poskytují družstvům daňové úlevy a některé státy dokonce mají samostatná ministerstva pro rozvoj sociální ekonomiky, kde je družstevnictví jejich součástí. Silný družstevní sektor pak můžeme najít třeba v USA, kde bychom to možná ani neočekávali. Dnes tam funguje 10 tisíc družstev a krize je naopak posílila. V současné době se úplně mlčí i o tom, že u nás máme silnou družstevní tradici, která nezačíná rokem 1948, ale sahá až do 19. století. Kdo dnes ví, že Petřínská rozhledna, Pražská ZOO nebo Posázavský Pacifik byli družstevní projekty?

Družstva nabízejí drobným živnostníkům namísto konkurence možnost se sdružit a obstát v konkurenci velkých firem. Subjekty se mohou sdružit i jen pro určité činnosti, což ukazují příklady třeba z Rakouska nebo Itálie, kdy lokální výrobci zakládají síť odbytových družstev, kde prodávají vlastní výrobky. Tím sdílejí náklady, které by měli v případě provozování vlastních prodejen, případně nejsou vystaveni nevýhodným obchodním podmínkám, kdyby dodávali do velkých řetězců.

Příznivý vliv družstevnictví na region můžeme demonstrovat příkladem od nás. Konzum Ústí nad Orlicí, který existuje již 115 let. Má 4 000 členů, a 106 prodejen v podhůří Orlických hor. Roční obrat je miliarda korun. Družstvo dotuje provoz prodejen v malých obcích, ze kterých by subjekty zaměřené na zisk už dávno odešly. Celkově na tom prodělává 3 milióny ročně, ale důležité je, že si to přejí jeho družstevníci, kteří v těchto obcích žijí. Dále se „nerozumně“ chová v tom, že základní potraviny (pečivo, máslo, mléko, med, mouku, lahůdky, vejce, zeleninu) odebírá výlučně od místních dodavatelů, přestože dostává výhodnější nabídky od velkovýrobců. Konzum odebírá zboží od 78 místních zpracovatelů, 30 pěstitelů, 20 chovatelů. Přesto dosahuje zisku.

Kruhy

Pod podnikatelské kruhy, spolky, apod. můžeme řadit další způsoby, jak spolu mohou spolupracovat podnikatelské subjekty na lokální úrovni. Na rozdíl od družstev a klastrů, v kruzích se mohou sdružovat živnostníci, kteří produkují rozdílné služby a zajišťovat si vzájemný odbyt.

Takovým příkladem může být třeba Klub podnikatelů v Praze — Horních Počernicích. Klub funguje na principu, že každý člen, který poptává nějaké zboží a službu si napřed zjistit, jestli ji nenabízí nějaký jiný člen. Pokud ano, tak ji nakoupí přednostně u něj. Takto si zajišťují členové klubu vzájemný odbyt. Další službou, kterou Klub zajišťuje je společná propagace.

Dalším příkladem je třeba internetový portál vylep.info nabízí společnou propagaci firmám sídlících na Děčínsku. Dále na něm shromažďují informace o místních podnikatelských příležitostech.