Jiné Žabovřesky jsou možné!

Participativní rozpočet na Slovensku

Na Slovensku už participativní rozpočet tří roky úspěšně běží. Od svého prvního pokusu v Bratislavě v roce 2011 se dále šíří, když ne jako požár, tak aspoň jako odlétající jiskry.

Na počátku všeho stály aktivity občanského sdružení Utopia, které vzniklo v roce 2010. V tom roce využili předvolební kampaň ke komunálním volbám, kdy se jim povedlo získat od dvou kandidátů na post primátora Bratislavy příslib zavedení participativního rozpočtu. Jeden z nich, Milan Ftáčník, ve volbách zvítězil, takže se mohlo začít v roce 2011 s jeho realizací.

Od začátku byla realizace rozpočtu provázena problémy z důvodů politických třenic na magistrátu. Na Slovensku je zavedená přímá volba primátorů a starostů, takže nastala situace, že levicový primátor participativní rozpočet podporoval, zatím co zastupitelstvo s převahou pravice se snažilo maximálně škodit. Namísto slibovaných 2 miliónů eur (55 miliónů korun) se tak nikdy nerozdělovalo více, než několik desítek tisíc euro.

Přesto, že bratislavský případ je hlavně příkladem toho, čeho všeho jsou politici schopni, aby lidem zapojování do rozhodování znechutili, měl nakonec pro Slovensko velký význam. Mezi veřejnost se dostaly informace o participativním rozpočtu a měli příklad toho, že jeho realizace je možná i na Slovensku. Takže v samotné Bratislavě vznikly další dva participativní rozpočty na místní úrovni. První ve studentském městečku v Mlýnské dolině a druhý v městské části Nové Město. A participativní rozpočet se začal šířit i dál na východ. V roce 2013 vznikl participativní rozpočet v Ružomberoku a o rok později v Banské Bystrici. Dále se o něm jedná v Trnavě, Trenčíně a Prešově.

Přesto, že svým rozsahem se zatím jedná o zkušební projekty, tak nás mohou inspirovat. Slovensko je nám blízké a jejich zkušenosti nám pomohou v zavádění participativního rozpočtu i v Žabovřeskách.

Veřejné fórum participativního rozpočtu v Banské Bystrici:

Miniaplikace