Jiné Žabovřesky jsou možné!

Palačák se zastavovat nebude. Zatím

Na svém V. zasedání 18. června odmítlo, na můj návrh, zastupitelstvo MČ Brno — Žabovřesky zastavovat další zelenou plochu na Palackého vrchu.

Minulý rok před volbami schválilo zastupitelstvo města Brna aktualizaci územního plánu. Měla rozsah 10 000 stran a nebylo v lidských silách, ji celou dopodrobna nastudovat. Rozsah hlavně sloužil k zamaskování změn, které by Brňané rozhodně nepřijali s nadšením.

V lednu tohoto roku krajský soud aktualizaci Územního plánu zrušil. Ale nemělo být všemu konec.

Poznal jsem to na vlastní kůži. Bydlím na hranici mezi Žabovřeskami a Komínem, kousek od vstupu na Palackého vrch, vedle pionýrského oddílu Vlků. Směrem ke Komínu se táhnou po úbočí kopce zahrádky. Velice mě překvapilo, když z jara do části patřící pod Žabovřesky vyjely těžké stroje a začaly srovnávat zahrádky se zemí. Setkal jsem se s překvapenými pohledy dalších kolemjdoucích. Od nich jsem se až dozvěděl, že má být na pozemcích výstavba.

Developer se prostě odmítl vzdát a tak nám na poslední zastupitelstvo přišel návrh prověření možnosti změny územního plánu na plochy pro bydlení včetně dopravního napojení. Zmínka o dopravním napojení je důležitá, protože zatím k prostoru bývalých zahrádek vedou jen dvě hliněné cesty po úbočí Palackého vrchu.

Rada doporučila tento návrh schválit. Nedal jsem se, vystoupil jsem a popsal jsem, situaci: že se jedná o nudli mezi lesem a zahrádkami v Komíně, která je už klidovou zónou, kam chodí obyvatelé obou městských částí do přírody. Mám radost, že se i další zastupitelé přiklonili k mé argumentaci a o hlas se povedlo smést návrh ze stolu.

Zdá se, že současný rozsah zeleně na Palackého vrchu byl zatím uchráněn. Plocha zůstává v územním plánu vedená jako nestavební—volná. Jenže konečné slovo má zastupitelstvo města Brna. Jedná se tak zatím o vítězství prozatímní. mapa pro ÚP OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA