Jiné Žabovřesky jsou možné!

Kauza Kozí hora: Developer vrací úder

Po zamítnutí přeměny zahrádek pod Palackého vrchem na stavební pozemky na červnovém zastupitelstvu se developer nevzdal. 4.listopadu bylo zahájeno stavební řízení na postavení cesty k pozemkům a přípojky k sítím.

Pokud neznáte souvislosti, přečtete si předcházející článek na toto téma, který jsem psal začátkem prázdnin. Vlastníkem pozemků je AVRIOINVEST, a.s.,, který na pomezí Žabovřesk a Komína postavil několik projektů. Zdá se, že současnou situaci, kdy Žabovřeské zastupitelstvo zamítlo změnu územního plánu, považuje pouze za menší problém (ostatně konečné slovo o územním plánu má Zastupitelstvo města Brna) a rozhodl se proto dál postupovat salámovou metodou. Záměrem je vybudování 223m dlouhé a 3,5m široké příjezdové cesty na pozemcích města Brna. Na to byla uzavřena smlouva už 5.11.2014, tedy v době platnosti dnes již zrušené aktualizace územního plánu, která měnila pozemky na stavební.

Žádost o umístění stavby podal AVRIOINVEST, a.s. 29.10.2014, tedy ještě za platnosti aktualizace. Žabovřeský stavební odbor vydal rozhodnutí o umístění stavby 24.7.2015, tedy již po zrušení aktualizace a po zamítavém stanovisku zastupitelstva. Jak je to možné? Vysvětlení se dá najít v samotném rozhodnutí (strana 5):

Dle Územního plánu města Brna (ÚPmB) jsou pozemky … součástí stabilizované nestavební – volné plochy s objekty pro individuální rekreaci (ZPF -IR).

„Stavby a zařízení neuvedené v regulačních podmínkách jednotlivých funkčních typů jsou nepřípustné – s výjimkou komunikací a zařízení technické vybavenosti zajišťující pouze bezprostřední obsluhu předmětné funkční plochy, …

Jinými slovy, postavení cesty a přípojek k „zahradním chatkám“ je přípustné. V oznámení o zahájení stavebního řízení je akce pojmenována nezakrytě: „Účelová komunikace, přípojky a rozvody pro napojení individuální rodinné výstavby v k.ú. Žabovřesky – 3.etapa“.

Situaci budu dále sladovat. Naštěstí nebojuji sám a do stavebního řízení se přihlásilo občanské sdružení Sochorova. Věřím, že boj není předem ztracen.