Jiné Žabovřesky jsou možné!

Bezpečná doprava: Zóny 30

Šance na přežití chodce při srážce s autem jedoucím rychlostí 30 km/h je 90%. Při padesátikilometrové rychlosti jen 60%. To však není jediný důvod, proč zavádět zóny s omezením rychlosti na 30 km/h.

V zahraničí již začali vznikat před více jak 20 lety, v německé legislativě se s nimi dokonce počítá jako se standardem na obslužných komunikacích. Ve Vídni zóny 30 pokrývají 50% komunikací, v Berlíně dokonce 70%.

Zóny s omezením rychlosti se zřizují v rezidenčních oblastech, kde jsou počátky a cíle cest. Ve skutečnosti tak znamenají pro řidiče zdržení v řádu vteřin, protože se v nich pohybují jen pár metrů než vyjedou/sjedou z hlavní komunikace. O proti obytné zóně je zřízení zón 30 mnohem jednoduší. Je zachováno dělení na silnici a chodník. Stavební úpravy nejsou povinné, ale příčné prahy na vjezdech do zóny nebo zvýšené křižovatky přispívají k dodržování bezpečnosti. Možné je i střídavé parkování po obou stranách komunikace, které vytváří šikany.

V celé zóně platí přednost zprava a nebývají v ní instalované semafory. Ani v nich nejsou budovány přechody pro chodce. Často však bývá umožněna cyklistům jízda v protisměru.

Kromě bezpečnosti se dají vyjmenovat další výhody:

  • —  jednoduché a snadné přecházení
  • —  redukce dopravních ploch ve prospěch zeleně
  • —  lepší podmínky pro pobyt a sousedské setkávání
  • —  atraktivnější bydlení, zhodnocování nemovitostí
  • —  odrazení tranzitní dopravy
  • —  plošné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu

Pokud by se chtěl někdo osobně podívat, jak takové zklidněné ulice vypadají, má v Brně možnost zajet do Židenic, které jako první v Brně zóny 30 zavedli.

Miniaplikace